توضیحات

سوییچ 16 پورت POE غیر مدیریتی تندا TEF1118P