توضیحات

این مدل که نسبت به مدل قبل خود، یک پورت بیشتر داشته، در مجموع دارای ۱۰ پورت میباشد. این مدل نسبت به مدل های هم ردیفش، میتواند تا ۲۵۰ متر را پوشش دهد؛ ۱۰۰ متر بیشتر از تمام محصولات دیگر. از طرفی، دارای آپلینک ۲ گیگا بایتی میباشد که میتواند اتصالات بیشتری را برای دستگاه های دیگر به این مدل را فراهم سازد.

ویژگی های خاص
دارای ۱۰ پورت که ۸ تا از آنان PoE را پشتیبانی میکند.
پشتیبانی ۳۰ وات برای هر پورت و ۹۹ وات برای کل دستگاه
تحمل شوک های الکتریکی تا ۶۰۰۰ ولت
پوشش ارسال اطلاعات تا ۲۵۰ متر
توانایی ایجاد VLAN